Kruh autorů Hodonínska.

V březnu loňského roku byla obnovena činnost Kruhu autorů Hodonínska s cílem vyhledat a podpořit v tvorbě současné i doposudKAH neznámé autory, píšící prozatím tzv. do šuplíku.
Nabytými zkušenostmi a kontakty s vybranými nakladatelstvími si chceme vzájemně pomáhat při postupném představování svého díla širší veřejnosti.

Tato činnost není samoúčelná, vždyť: "Žádná doba nepotřebuje básníka tolik, jako ta, jež má za to, že ho může postrádat" (Paul).

Záměrem skupiny v nejbližší době je vydat regionální almanach,KAH pořádat komorní besedy se zajímavými hosty i kulturní akce poněkud většího rozsahu, především však inspirovat k psaní. KaH je otevřen nejenom samotným tvůrcům, ale také všem příznivcům literatury.
Proto se neostýchejte a přijďte mezi nás.


Dne 13. října 2005 se v rámci KaH konala beseda s vynikajícím básníkem Břetislavem Kotyzou ze Zlína.

Fotografie z tohoto setkání si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.

Poe-Thé z Hodonína.
Mám rád měkkosti křivek Jižní Moravy. Uloženy ve mně, oblé vrstevnice mapy, jíž znám poslepu nazpaměť. Připomínají něžné tajemství Ženy.
Mám rád i dobrý čaj, pro vůni a natrpklou chuť nepoznaného. Mám rád i Poezii, naznačující a zároveň odpírající vydat význam psaného Slova. Přijal jsem proto nabídku přátel Poetické čajovny v Hodoníně, když všechny potřebné indicie souhlasí. Nebyl jsem zklamán. Již ve dveřích počastován vzácným červeným burčákem a otázkou: „Aj ty, chlapče, píšeš básně? Nestyď sa, ukaž! “ Nemohu zapírat; proto jsem tady, v Hodoníně, mezi svými.
Mluvíme stejnou řečí, jako naše lásky…Nesešlo se nás zde mnoho, můžeme proto říkat své jen přes stůl, z očí do očí. A bylo toho k povídání ažaž…Trocha autorského čtení, trocha čtení téhož od paní Jarmilky Moosové, ale hlavně: mluvit každý z besedníků sám za sebe, až do hlubiny svého vědomí. A znova další báseň, znova přibližování se, vzdalování, poznova prožitek sdíleného kontaktu. Co více může si básník přát?
Na zpáteční vlak se téměř utíkalo. A někteří, (vím z doslechu), zůstali v úžasu, dozvukem, přikováni před svým nočním spojem. Zapomněli. Neodjevše. Přemítajíc.
Tož, taková je síla Poezie. Takové bylo Poe-Thé v Hodoníně, 13. října 2005.
Břetislav Kotyza, pozvaný.

DOTEKY

Dotkni láskou se, ženy
vystoupí dítě
s křikem a otázkami
Čím dotýkáš se mne
že vstoupit tiše chci
zpět
nejtišeji
nechávaje sebe sama
přede dveřmi, pokorou
beze jména
otázkou nevyřčenou
Otázkou k nevyřčení

Vzpomínkový večer na Jana Kropáče.

15. září 2005 se v rámci KaH uskutečnil vzpomínkový večer na počest pana Jana Kropáče, básníka, učitele a dlouholetého bývalého vedoucího KaH.Vzpomínkový večer

Majitel Spinning sport centra Hodonín a syn Josef Kropáč uvedl a poděkoval za přípravu programu Vladimíře Klimecké, /úvod a všestranná
osobnost p. Jana Kropáče/, Jarmile Moosové /recitace/, Anně Kolofíkové /recitace/, Michalu Olivovi /kytarový doprovod/, Jarmile Stiborové /vzpomínka na Jana Kropáče - kantora z Hovoran/ a přivítal vzácné hosty: Ing. Jiří Koliba - starosta města, Mgr. Zuzana Domesová - místostarostka, Ing. Jana Bimková - ředitelka Městské bytové správy, Mgr. Zdeněk Grombiřík - ředitel Domu kultury, Alois Sikora - malíř a grafik a další.

Fotografie z tohoto vzpomínkového večera můžete nalést ve Fotogalerii.

Bohužel 14. září 2005, v předvečer vzpomínkové akce, zemřel přítel KaH fotograf p. Mikuláš Kulíšek, který se na realizačních přípravách rovněž podílel.

KONTAKTY:

  • Vladimíra Klimecká, mob. +420 732 841 710
  • Jarmila Moosová, mob. +420 728 110 858,
    e-mail: jarmila.moosova@seznam.cz
  • Stanislav Hradil, mob. +420 728 956 272
  • Naďa Horáková, mob. +420 721 663 110

Více fotografií ze setkání KAH naleznete zde.